Montag 18.06.2018

abwesend: Kolln. Matthieu, Wolf

 

 

1

2

3

4

5

6

7

5a      

Rudloff

IL

Kleinert

LQ

   
5b  

Kleinert

LQ

 

Hillmann

IL

     
6a              
6b      

Bemmann

Sp

     
7a              
7b          

Ausfall

HW

Ausfall

HW

8a

Bemmann /Richau

Sp

   

Baumgartl

IL

   
8b

Eschrich

D

Schönfeld

D

Schönfeld

IL

   
9a  

Höweling

Ch

Hillmann

Bio

   

Jentzsch

IL

 
9b    

Schönfeld

Ge

Eschrich

Bio

Hofmann

Ch

Schönfeld

IL

Ausfall

V

9c Klassenfahrt - Kolln. Staat , Heyer
10a  
10b

 

Aufsicht:  

2.P: Eing. Haus: Schüleraufsicht

1.P: Bolzpl.: Storch

1.P: Hof Sportpl.: Jentzsch

2.P. Hof Parkpl.: Höweling

Dienstag 19.06.2018

abwesend:  Kolln. Matthieu,

 

 

1

2

3

4

5

6

7

5a

Wandertag - Kolln. Kleinert, Richau

5b

Ausfall

Ge

        Keine AG  

6a

         

Ausfall

V

6b

         

Ausfall

V

7a

Verkehrstag - Kolln. Kücke, Hesse, Koll. Eschrich

Treffpunkt: 9 Uhr im Speiseraum

7b

8a

            Keine AG

8b

         

Ausfall

Ma

9a

       

Jentzsch

Ge

 

 

Ausfall

Sp

9b

           

9c

 

Klassenfahrt - Kolln. Staat, Heyer

10a

 

 

10b

 

 

Aufsicht:                             

1.P. Eing. Haus: Schüleraufsicht                                     5. TR Höweling

1.P: Bolzpl.: Höweling                                                        Ausfall AG Schwimmen

2.P: Hof Parkpl./Sportpl.: Jentzsch