Mittwoch, 18.10.2017

abwesend: Kolln. Rudloff,

                      Kolln. Staat, Koll. Bemmann - Jugend trainiert für Olympia  

 

1

2

3

4

5

6

7

5a

Matthieu

Eth statt 7.

   

Hofmann

Ma

Schönfeld

Ma

  Eth verlegt auf 1.
5b  

Jentzsch

Ma

Baumgartl

Ma

   

Matthieu

statt Sp

 
6a

Ausfall

MA

Kriebel

statt Sp

     

aufteilen

IL Rudloff

 
6b  

Storch

statt Sp

       
7a    

Kücke

statt Sp

       
7b    

Liesecke

statt Sp

       
8a              
8b              
9a

Jentzsch

IL

           
9b

Schönfeld

IL

           
9c

Höweling

IL

           
10a              
10b              

 

Aufsicht:  1./2. P. Eing. Haus: Schüleraufsicht                    5.TR Weber

                   1.P. Bolzpl.: Jentzsch

                   2.P. Bolzpl.: Kriebel 

Dienstag 17.10.2017

abwesend: Kolln. Rudloff,

 

 

1

2

3

4

5

6

7

5a              
5b              

6a

     

Jentzsch

Ma

Wolf

Ma

   
6b              
7a              
7b              
8a              
8b              
9a              
9b              
9c              
10a              
10b              

 

Aufsicht: